Изборник Затворити

Ракија је жестоко алкохолно пиће које се традиционално производи и служи у Србији. У Србији се под појмом ракија подразумева чист дестилат добијен искључиво од воћа, најчешће од шљиве.

Ракије се производе алкохолном ферментацијом и дестилацијом пољопривредних сировина на начин прописан Правилником за сваку категорију ракије. У производњи ракија није дозвољено додавати рафинисан етил алкохол (без обзира да ли је разблажен или не), шећере и друге заслађиваче, ароме и алкохолате. Ракијама није дозвољено додавати карамел, осим оним ракијама код којих је то прописано Правилником и то искључиво за потребе дотеривања боје. У производњи ракија дозвољено је сазревање дестилата.

Шљива је водећа воћна врста у Србији,како по површини тако и по производњи, а чак се може рећи и да је један од симбола Србије.Шљива се узгаја на 72.000 хектара са просечном производњом од 437.000 тона годишње. Засади шљиве покривају око 40% од укупне површине свих воћних засада. У последњих пар година, све је чешћа појава да се традиционални, екстензивни засади, замењују модерним, интензивним засадима шљиве, са густином садње од 800 до 1.200 садница по хектару и са приносом од 14 t/hа.

Шљива се гаји на територији целе Србије, али се ипак издвајају подручја Западне Србије, Шумадије и део Јужне Србије око Прокупља.

Према неким проценама прерада коштичавог воћа у ракију, пре свега шљиве износи преко 70%, што значи да се добије око 31-38 милиона литара шљивовице годишње.

На основу достављених годишњих извештаја регистрованих произвођача, производња јаких алкохолних пића у 2018. години износи 27,4 милиона литара. Поред регистрованих произвођача (предузетника и правних лица), велики је број индивидуалних произвођача, тј. физичких лица који производе ракију за сопствене потребе као вишевековну традицију.

Процена је, да са количином ракије у сопственим домаћинствима, укупна количина произведене ракије износи око 50-60 милиона литара, од чега је највећа производња сконцентрисана у Расинском, Шумадијском и Златиборском крају.

Друга често коришћена воћа за спремање ракије су грожђе, кајсије, јабуке, крушке, малине, дуње и друго воће.Од других воћних врста (кајсије, крушке, дуње и др) произведе се у просеку око 10 милиона литара. Ракија од вина, односно вињак се у просеку произведе око 5 милиона литара.

У 2018. години извезено је 3.036 тона јаког алкохолног пића (ракије од воћа 1.077 тона), у вредности извоза од 15 милиона долара. Највећа вредност извоза јаких алкохолних пића у 2018. години, остварен је извозом Ракије од воћа и то 6,5 милиона долара, што представља 43,3% од укупног извоза.